بررسی بهترین دیسک و صفحه کلاچ در بازار و قیمت انواع لوازم کلاچ

ایده اصلی LRU آن هست که صفحاتی که در یکسری لحظه پیشین به شدت گزینه به کار گیری قرار گرفتهاند، در یک‌سری لحظه آتی هم به شدت مورد به کار گیری خواهند بود. بنابراین در یک کامپایلر یک سری گذری، صفحاتی که در گذر اول به شدت گزینه استفاده بودهاند، البته در دومین گذر مورد به کار گیری نیستند، در مقایسه حساس صفحاتی که در فاز دوم، هر یکسری به مقدار اندک به آنان نیاز است، عمده مورد علاقه خواهند بود. چون سیستمعامل نیاز به بررسی شمارنده به جهت هر برگه در حافظه نهان دارد. یک روش پیادهسازی دیگر که احتیاج به پشتیبانی سختافزار دارد به صورت زیر است: سختافزار یک شمارنده ۶۴ بیتی داراست که دارای اجرای هر راهبرد یک واحد به این شمارنده افزوده میشود. در این الگوریتم زمانی که یک نقص صفحه حادثه میافتد، صفحهای از حافظه خارج می گردد که نسبت به دیگر صفحات، مدت طولانیتری این سایت بلااستفاده بوده است. در سرانجام صفحاتی که شمارنده آنان پایینتر از همگی میباشد جایگزین میشوند. الگوریتم کمتر به کار گیری شده (به انگلیسی: Not frequently used) به شمارنده احتیاج دارد. یک سری طریق پیادهسازی به جهت همین الگوریتم وجود دارااست که کارایی می کنند هزینه پیادهسازی را کاهش دهند، فارغ از این که افت قابل توجهی در عملکرد الگوریتم ساخت شود. مشکل اهمیت این مدل پیادهسازی همین است که صفحه ها موجود در لیست می بایست در هر بار دستیابی به حافظه در لیست جابجا شوند که عملی مضاعف هزینه بر است. گنجایش دیسک دشوار معمولا بر حسب گیگابایت ابلاغ میشود. پیش از اوایل سال ۱۹۸۰ بخش اعظم دیسکهای طاقت فرسا صفحات ۸ اینچی(۲۰ سانتیمتری) یا این که ۱۴ اینچی (۳۵ سانتیمتری) داشتند که شامل تجهیزات مدارات متحرک اهمیت سطح ساختمانی بودند (به خصوص دیسکهای بزرگ تجهیزات متحرک که گاهی به اسم اتومبیل های عیبیاب تیتر میشوند). برنامه طراحی میشود. برای افزایش سرعت جواب گویی سیستم، سیستم صفحهبندی پیشبینی می کند که کدام صفحات قرار هست مورد به کار گیری قرار بگیرد و آنها را به حافظه با بارگذاری می کند قبل از همین که برنامهای به آنها بازگشت کند و عیب کاغذ شکل دهد. مشکل اصلی این الگوریتم این است که صرفا تعداد دفعات استفاده از یک صفحه را سوای در حیث گرفتن فاصله زمانی بررسی میکند. رویههای اصطحکاکی میان دو کاربر محرک یعنی چرخ طیار و کاغذ فشار در اثر نیروی وارده از فنرهای در بین روپوش و ورقه فشار بصورت کامل پایین فشار قرار می گیرند. سری ۱٫۸ اینچی پیشین که در ظرفیتهای ۲-۵ گیگا بایتی موجود میباشند مستقیماً قابل اتصال به رایانههای شخصی هستند از همین دسته سری کوچکتر ۱ اینچی همین سازهها ساخته شد و طراحی آن بدینگونه بود که در CFهای جور ۲ جای گیرد و این بنا همینطور به جهت انجام ذخیرهسازی در وسایل قابل حمل مانند دوربینهای دیجیتالی مورد استعمال قرار میگرفت.

حتما بخوانید:
جو بایدن آماده انتخاب جانت یلن به عنوان وزیر دارایی بود