در حالی که سرمایه گذاران از Covid رد می شوند ، نیویورک بازار بدهی را جذب خواهد کردفیچ هشدار داده است که همه گیری همه گیرها را به بزرگترین کلانشهر آمریکا وارد می کند


منبع: tech4life.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>