صعود تیم ملی؛ سقوط رئیس!- اخبار فوتبال ایران – اخبار ورزشی تسنیم

فوتبال نمی تواند نباشد. فوتبال در همین جهان چه جایگاهی دارد و چه می نماید و درصورتیکه نباشد چه میشود؟ مراد این وجود ندارد که در صورتی که فوتبال نباشد مردم اعتراض می کنند و به جهت بودنش فشار می آورند. درصورتیکه فهم متجدد بودن دانش و اقتصاد طاقت فرسا است، چطور فوتبال را به تجدد منسوب نماییم و مگر خیر اینست که تمامی مردمان در همگی زمانها می توانسته اند گویی بزرگتر از گوی چوگان بسازند و با پا و سر و تمام بدن خویش بجز دستها به آن ضربه بزنند و بکوشند آن را به دروازه حریف برسانند. معهذا بازی بودن فوتبال را نمی قدرت تصدیق نکرد سخن این است که فوتبال وجه یا این که مظهری از عالم متجدد است.5- بازی فوتبال در قرن نوزدهم طرّاحی شد. من نمی گویم چاقو بازی و برخی ورزشهای رزمی بدان جهت که داوران در مسابقات از ابزار مدرن به جهت تشخیص ضربات اثر گذار و قابل قبول استعمال اخبار فوتبالی می کنند، متجددند. حتی ورزشی مانند تنیس در ذات خویش مدرن وجود ندارد پس فوتبال چه دارد که آن را مدرن کرده است؟ می گویند فوتبال بازی و ورزش هست و به وقت آزاد و فراغت مردم تعلق دارد. یحیی گلمحمدی سرمربی پرسپولیس که ۱۰ دقیقه نهایی دربی پایتخت را از روی سکوها نظارهگر بود ، چرا که به واسطهی تضارب و اعتراضاتش به داور مسابقه بعد از گل استقلال از کنار زمین اخراج شد و اهمیت چهرهای برافروخته به روی سکوها رفت، سپس از اتمام مسابقه نیز موضعگیری تندی درمقابل داور بازی داشت. اسپانیا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند و بیشتر، از کشورهایی میباشند که نیز در ردهی ملی و نیز باشگاهی، از مقام والایی در ورزش فوتبال برخوردار میباشند و لیگهایی که در این کشورها برگزار میشود، از جذابترین و تماشاییترین بازیهای سالانهی فوتبال است. چنانچه دقت عمومی و رخنه در بازار و سرمایه گذاری ملاک باشد نیکی تنها بعضی ورزشهای دیگر را هم می توانیم مدرن بخوانیم بلکه صنایعی مانند ایجاد اثاثیه بازی هم در زمره کارها بالذات مدرن قرار میگیرد. وقتی می گوئیم بازی آزاد است، مقصود اینست که بنابر ضرورتهای معیشتی یا بحکم مصلحت بینی به آن نمی پردازند. زمانی تجدد برایمان یک لفظ یا این که حداکثر یک صفت عارضی باشد چگونه از سیاست متجدد یا علمی که عین تجدد است بگوئیم. برای اثبات تعلق ذاتی فوتبال به جهان تجدد بایستی در شأن و نقش و مقام و اثر فوتبال در این جهان تأمل کرد. به این معنی که دارای هیچ نیرویی نمی اقتدار فوتبال را از جهان مدرن حذف کرد. تردیدی نمیباشد که تولید اسباب و اثاث بازی وابسته به دنیای مدرن هست اما از مظاهر مدرنیته نمی باشد ولی فوتبال یکی از از مظاهر بازه پایانی تجدد است.

حتما بخوانید:
نحوه لغو ارسال پیام در اینستاگرام