محیط زیست و تدابیر پایدار در طراحی ساختمان های آینده

در سال های قبلی طراحی ساختمان به صورت سنتی انجام می گرفت که هم اعتنا پایینی داشت و نیز همین که مهندسین معمار روزگار زیادی را صرف طراحی می کردند البته امروزه قابل انعطاف افزارهای طراحی متنوعی پا به میدان وجود نهاده اند که کلیدی یاری آن ها می اقتدار طرح های دقیقی را در کوتاه ترین روزگار ممکن رسم کرد. زمانی یک ناظر بیرونی به نمای ساختمان اهمیت یکپارچگی مینگرد، بضاعت و توان تشکیل یک طرح کلی را از نمای یکپارچه در ذهن خود دارد. یکی از از پاسخهای اهمیت به این سوال که به چه صورت نمای ساختمان طراحی نماییم تا نمای طراحی شده در عین آسانی اهمیت زیبایی هم باشد، رعایت تعادل در رنگها، جزئیات، تزیینات و … این عنصر شاخص میتواند کاربردی باشد، مانند در محل ورود یا تماما تزیینی باشد مانند چند مجسمه یا این که بافت متغیر. یک عدد از راههای طراحی نمای ساختمان زیبا، استفاده از یک عنصر شاخص در مرکز طراحی نما یا در گوشههای آن است. اهمیت تقسیم نمای یک ساختمان مرتفع یا این که عریض به چند بخش، می توان همین تناسبت را تعدیل نمود. همین طراحی نقشه ساختمان مسکونی شامل یک طبقه پارکینگ و دو طبقه تیپ است.دسترسی به طبقات به وسیله روش پله و آسانسور میسر می شود. محدود به ۴ متر می باشد و در صورت تجاوز از این حد، باید یک کلاف افقی اضافی در درون دیوارها و در ارتفاع حداکثر ۴ متر از بر روی کلاف زیرین تعبیه گردد. درصورتیکه دسترسی به نور طبیعی در اتاقها امکانپذیر است، اصلی قرار دادن پردههای کرکرهای میتوانید استفاده از نور خورشید را به بهترین رخ مدیر کنید. همینطور درب ورودی میتواند نقش عنصر مرکزی را در طراحی نما برعهده گیرد. همین موادسازنده که اصطلاحاً بازشو خوانده میشوند، میتوانند نقش اساسی را در طراحی نما ایفا کنند. ریتم، به معنای تکرار منظم موادسازنده مشابه است. یکی از موادتشکیل دهنده اصلی طراحی نمای ساختمان، پنجرهها و دربهای محل ورود هستند. برای نمونه نمیتوان به جهت طراحی نما، از رنگ و فرمهای مهم تضاد شدید که یکپارچگی گوشه و کنار را از در بین میبرد، به کارگیری کنیم یا این که برای استفاده از شیشه، در نمای ساختمان محدودیت وجود دارد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف بیشتر در مورد طراحی ساختمان تجاری مسکونی لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

حتما بخوانید:
نمایندگی تعمیرات میله در شیراز