سفره عقد و ظروف آن از همین مجوعه ها اجاره می‌شد و پس انجام عقد از مهمانان پذیرایی انجام میگرفت. درگذشته لیستی از جهاز عروس تهیه میشد و در چند خوانچه به منزل مشترک عروس و داماد انتقال داده میشد و یک‌سری از خانمهای اقوام داماد نیز به تماشای جهاز میآمدند و هر چه اقلام موجود در جهاز شکیلتر بود گزینه تشویق اکثر قرار میگرفت. تور قند ساییدن: حریری می باشد رشته رشته و سپید رنگ، که آن را به رخ مربع یا این که مستطیل تنظیم می کنند تا کله قندها بر روی آن بر سر عروس و داماد ساییده شود. بدبن معنا که عروس و داماد قلب و آیندهی روشنی خواهند داشت و گرمای آن نشان صمیمیت قلوب آنهاست. گلاب: گلاب خوشبو کننده و معطر و خاصیت درمانی آن به جهت تن درستی حال و آتی زندگی عروس سو داماد در سفرهی عقد قرار میگیرد. عسل و مراسم عسل میل کردن هم رسمی هست دیرینه و شیرین، مراسم عسل در دهن همدیگر گذاشتن پس از اعصاب شدن صیغه عقد به خواسته آن می باشد که عروس داماد در آتی مایهی شیرین کامی و دل آرامی هم باشند. نبات: نبات زعفرانی را در ظرفی قشنگ تز ئین می کنند و آن را به عنوانی آرم شیرین زندگی عروس و داماد میدانند. همین که همین آلرژی در برگزاری جشن عقد در یک تالار عقد یا باغ از کجا ناشی می‌گردد و ادله آن چیست در ادامه به آن خوا هیم پرداخت البته باید دقت داشت، به جهت برگزاری یک جشن عقد عالی نکته ها مهمی را می بایست رعایت کرد. اسپند: اسپند نماد آر در بین بردن و پاک کننده آلودگیها می باشد و از مدت زمان سابق به جهت مناسک و مراسمهای مذهبی به کارگیری میشود. کافی است به جهت هماهنگی و رزرو نوبت دارای این مجموعه تماس بگیرید. در رخ داشتن هرگونه سؤال می توانید مهم تشریفات پل در تماس باشید. آنان اهمیت اعتنا به تجهیزات و امکانات ویژهای که دارند از مراسم و جشن شما پذیرایی و میزبانی مینمایند. را هم به امکانات خود افزودهاند و در همین تالار عقدها حتی شما میتوانید چیدمان و دیزاین سفره عقد را هم به سلیقه سالن عقد کلبه سعادت نیروی هوایی خودتان تغییر تحول دهید.